Bade- bækkenstol - udleje

DKK 200,00

Lejetiden for bade- bækkenstolen er minimum en uge. Ønsker du at leje i længere tid, betales lejen forud.

Pris pr. uge: Kr. 200,-

Badestolen afhentes og afleveres i rengjort stand hos HV CARE

Kontakt os på hv-care@hv-care.dk eller Tlf. 97 41 41 65

Varespecifikationer.